• Đang chơi:名侦探柯南
  • Vấn đề về chất lượng gặp hơn kém hoặc không thể bật đợi có thể bằng cách Thay th ế cac dong cố gắng giải quyết
  • Có thể có quảng cáo trên một số kênh truyền hình
  • Nếu một thử nghiệm, không thể chơi, máy chủ trả lời thời gian chờ có thể cố gắng thay thế các nguồn phát, chẳng hạn như iqiyi không thể chơi vào xoài TV hoặc PP video

1

Chương trình giới thiệu

简介 :

主角工藤新一原本是一位颇具名声的高中生侦探,在目击黑衣组织的地下交易后,准备追踪时却被黑衣人琴酒袭昏,并被灌下代号为“APTX4869”(アポトキシン4869)的不明药物。后来虽然幸免于死,但身体就此缩小为小学时期的模样。之后他化名为江户川柯南,在好友阿笠博士的建议下,寄住在青梅竹马毛利兰的父亲-蹩脚侦探毛利小五郎家中,继续秘密从事追查黑暗组织的工作,并私下探寻获得解药的管道,希望能够恢复原来新一的样貌。与此同时,柯南凭著自己的推理天份,配合阿笠博士为他发明的道具,帮助毛利小五郎成为出名的大侦探。故事内容当中穿插许多爱情、友情、犯罪、背叛、复仇等情节。

Tuyên bố: trang web này không lưu trữ bất kỳ dữ liệu video, tất cả dữ liệu đến từ Internet.

Copyright © 2021 Phimtot.net All Rights reserved.Mail:Phimtotnet@gmail.com

Trang Chủ

Bộ phim

Các tập

Phim hoạt hình

Chương trình đa dạng

Phim mới nhất

Trực tiếp